شرکت توزیع پستی پیام بار آسمان آسیا  ، هم اکنون این افتخار را دارد تا با بهره گیری از تیم قدرتمند نرم افزاری و با عقد قرارداد های PSP های مهم کشور، اقدام به ارائه درگاه توزیع پستی و فروشگاهی نموده و با ارائه خدمات ویژه فروشگاه های اینترنتی و فروشندگان کالا در دنیای مجازی ، اقدام به حمایت هرچه بیشتر از کسب و کارهای اینترنتی نموده است و در آینده نزدیک تحت پروژه آلفا و بتا راه اندازی خواهد شد.